Lidmaatschap

Omdat iedereen welkom is hebben wij verschillende lidmaatschappen. Zo bieden wij behalve een gewoon lidmaatschap ook een partner- en kinderlidmaatschap aan. 

De voordelen van het lidmaatschap zijn onder andere:

  • Onbeperkt meerijden met alle ritten
  • Mogelijkheid tot downloaden van GPS Routes, nieuwsbrieven
  • Foto’s bekijken en uploaden
  • Artikelen, documenten en weblinks plaatsen
  • Volledige toegang tot het ledendeel, notulen en nieuwsbrieven.
  • Inspraak in de gang van zaken en met name de A.L.V.
  • Mogelijkheid tot toetreding van de toercommissie en/of bestuur
De financiële positie van de vereniging is gezond. Het lidmaatschap kost je 35 euro per jaar (bij automatische incasso 33 euro). Als jij lid wil worden stuur dan een e-mail naar Henk Buschman (hbmw@xs4all.nl) onder vermelding van lidmaatschap ATV. Vermeld hierbij ook of jij het lidmaatschapsgeld automatisch wil af laten schrijven.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor 1 december van het lopende jaar.

(Het partnerlidmaatschap. Leden van de Allroad Tour Vrienden die regelmatig met zijn/haar partner aan ritten en bijeenkomsten deelnemen, betaalden vroeger maar voor één persoon. Het gehele clubgebeuren is in feite ook voor de partners opgezet. Ook deze partners delen mee in de extra’s die nu en dan worden weggegeven.

Op basis van vrijwilligheid vragen we iedereen die regelmatig met een duo aan een rit of bijeenkomst deelneemt, een bijdrage van 15 euro per jaar te voldoen. We laten het dus aan iedereen zelf over, geen verplichting.)

%d bloggers liken dit: